Företagets identiteten är varumärkets heliga graal

Krönika skriven av Innovaforms Vd,Bo Melin. Alla företag och verksamheter bygger en identitet, medvetet eller omedvetet, för att skapa goda relationer, för att få uppmärksamhet och skaffa sig en position på marknaden. Ett varumärkes identitet och dess värde som...