Krönika skriven av Innovaforms Vd,Bo Melin.

Alla företag och verksamheter bygger en identitet, medvetet eller omedvetet, för att skapa goda relationer, för att få uppmärksamhet och skaffa sig en position på marknaden. Ett varumärkes identitet och dess värde som affärsresurs kan och får aldrig underskattas. Inte minst nu när många företag genomgår någon form av grundläggande förändring på grund av omvärldsfaktorer, som exempelvis digitaliseringen. Behovet av en tydlig identitet är odiskutabelt – och är grundförutsättningen för ett relevant och lönsamt varumärke.

Hur hänger företagets identitet ihop med varumärket?
Ett varumärke är vad folk associerar till när de hör ett varumärkes namn. Det är allt som folk tänker hör ihop med vad varumärket har att erbjuda, både fysiskt och emotionellt, till exempel hur medarbetar beter sig, hur produkter och tjänster fungerar, hur miljöer/lokaler uppfattas, hur företagets visuellt uppfattas, men även känslor och tankar som styrs av värderingar eller rykten från allmänheten ingår i ett varumärke. Man kan säga att ett varumärke är vad andra människor tänker och säger om företaget när du inte är närvarande i rummet.
En grundförutsättning för att lyckas bygga ett önskvärt och starkt varumärke är att man tar företagsidentiteten på allvar– att man vet vad man är och står för värderingsmässigt. Och att företagets ledarskap bygger på dessa värderingar både på kort och lång sikt. Ett företags värdegrund utgör en central byggsten i företagets varumärkesplattform genom att den på ett övergripande plan fångar in varumärkets själ.

Om du har ambitionen att bygga ett starkt varumärke ställ dig då följande frågor:
– Vilka värderingar står vi för både på kort och lång sikt?
– Hjälper den företagskultur vi har i dag oss att nå våra affärsmål?
– Vilket värde tillför vi våra kunder som särskiljer oss från våra konkurrenter?
– Är vår vision begriplig , motiverande och stämmer den med vår värdegrund?
– Stämmer vår visuella identitet och kommunikation överens med hur vi vill uppfattas?

Utan ett utifrånperspektiv kan det vara svårt att navigera rätt i dessa frågeställningar. Då kan det kännas tryggt att bolla tankarna med någon som har lång erfarenhet av identitet- och varumärkesstyrning.