OM OSS

Innovaform är en identitet och varumärkesbyrå grundad 1968. Vi utvecklar starka varumärken genom strategi, design och implementering. Vår långa erfarenhet gör att vi vet vad som krävs för att lyckas. Vårt team består av erfarna personer inom identitetsutveckling, strategi, visuell kommunikation, design, brand content, och strategisk kommunikation.
Vårt tillvägagångssätt bygger på erfarenhet, affärsmässighet och helhetssyn. När vi lyckas hjälpa företag till framgång gör vi dem mer hållbara, ett bidrag till en bättre värld. Vi kallar det vårt syfte.

 

Varumärkesstrategi.

Varumärkestrategi.
Att arbeta varumärkesorienterat är ett effektivt sätt att styra hela organisationen mot ett och samma mål, att samlas kring en identitet, snarare än att bara vara en image eller tomma ord för att marknadsföra en produkt.

Med rätt verktyg och coachande arbetssätt hjälper vi er att ta fram en varumärkestrategi/plattform; affärsidé/mission, värderingar/ledord, vision, varumärkeslöfte och positionering. Vi inleder arbetet med en analys av nuläget följt av strategiutveckling. Det färdiga resultatet är ett kort och koncist dokument med nyckelformuleringarna som är lätta att komma ihåg och möjliga för alla medarbetare att använda i det dagliga arbetet

Varumärkesarkitektur.
Ett företag kan välja olika angreppssätt mot marknaden– Branded House, House of Brands eller hybridvariant. Hur många olika varumärken som är optimalt i en varumärkesportfölj hjälper vi er att kartlägga.
Vi utgår från varje varumärkes potential analyserat utifrån framtida tillväxtambitioner inom relevant kategori och varumärkets roll på marknaden och relation till övriga varumärken i portföljen.

 

Intern förankring.

Den stora utmaningen med varumärkesarbetet är att få chefer och medarbetare att ta till sig och försvara strategin och använda den konsekvent och uthålligt som kompasskurs– både internt och externt. Oavsett om ni har en helt ny eller tidigare framtagen varumärkesplattform kan vi hjälpa er att skapa engagemang bland medarbetare och chefer, exempelvis genom workshops, löpande coaching och inspirationsföreläsningar. Resultatet blir att strategin får fäste i kulturen och att attityder/värderingar bidrar till att företaget når sina mål samtidigt som varumärkets konkurrenskraft stärks.

Strategisk kommunikation.

Strategisk  kommunikations uppgift är att verka för att organisationens/företagets övergripande mål uppfylls. Ur ett varumärkesperspektiv handlar det om att både bygga och förvalta varumärkets positionering på marknaden och förstå vad som ligger bakom människors beteenden.

Strategisk kommunikation omfattar bland annat extern och intern målgruppsanalys, övergripande budskap, tidplaner, val av kommunikationskanal och andra förutsättningar för både kontinuerliga kommunikationsinsatser och mer tillfälliga informations och reklamkampanjer. Strategisk kommunikation är en ledarskapsfråga vilket innebär att den måste hanteras i nära samarbete mellan kommunikations-ansvariga och den högsta verkställande ledningen.

Sammanfattningsvis kan man säga att strategisk kommunikation är ett verktyg som underlättar för organisationen/företaget att nå sina övergripande mål. Det kan låta stort och svårt men vi hjälper er att göra det enkelt genom vår långa erfarenhet, effektiva verktyg och coachande arbetssätt. Resultatet blir en mer enhetlig, sammanhållen och konsekvent “röst”, vilket öka trovärdigheten och stärker varumärkets konkurrenskraft.

Namngenerering.
Namnet är den mest långlivade delen av ett varumärke. Att skapa ett unikt och registrerbart namn är ett hantverk som kräver sin expertis. Vi hjälper er snabbt igenom namnprocessen i utvecklandet av ett unikt, profilstarkt och skyddat varumärkesnamn.
Grafisk form och visuell kommunikation.

Den önskade bilden och associationerna till ert varumärke kommunicerar tydligt av bland annat varumärkets visuella identitet. Är den i samklang med varumärkesstrategin, är den attraktiv för dagens målgrupper, hjälper den till att bygga er önskade image? Vi hjälper er att ta fram grafisk form, visuell identitet och kommunikation för varumärkets alla kontaktytor, både fysiskt och digitalt.

Chef och ledarstöd.

Chef och ledarrollen är en utsatt position med höga förväntningar från många parter inte minst när det gäller kunskap och erfarenhet om varumärkesutveckling. Ofta känner sig chefer ensamma med komplexa och svåra frågor som inte alltid lämpar sig att hantera i den egna arbetsgruppen eller med någon i den egna organisationen. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom:

 1. Chefsrådgivning
 2. Coaching av ledningsgrupp
 3. Utbildning–och inspirationsföreläsningar

Exempel på ämnen vi föreläser om:

 • Varumärkesorienterat ledarskap
 • Målstyrd varumärkesutveckling
 • Varumärkets visuella kapital
 • Corporate Identity. hur man får insidan att hänga i hop med utsidan.
 • Varumärke och marknadsföring för nya företagare

OM OSS

Innovaform är en identitet och varumärkesbyrå grundad 1968. Vi utvecklar starka varumärken genom strategi, design och implementering. Vår långa erfarenhet gör att vi vet vad som krävs för att lyckas. Vårt team består av erfarna personer inom identitetsutveckling, strategi, visuell kommunikation, design, brand content, och strategisk kommunikation. Vårt tillvägagångssätt bygger på erfarenhet, affärsmässighet och helhetssyn. När vi lyckas hjälpa företag till framgång gör vi dem mer hållbara, ett bidrag till en bättre värld. Vi kallar det vårt syfte.

 

Varumärkesstrategi.

Varumärkestrategi.
Att arbeta varumärkesorienterat är ett effektivt sätt att styra hela organisationen mot ett och samma mål, att samlas kring en identitet, snarare än att bara vara en image eller tomma ord för att marknadsföra en produkt.

Med rätt verktyg och coachande arbetssätt hjälper vi er att ta fram en varumärkestrategi/plattform; affärsidé/mission, värderingar/ledord, vision, varumärkeslöfte och positionering. Vi inleder arbetet med en analys av nuläget följt av strategiutveckling. Det färdiga resultatet är ett kort och koncist dokument med nyckelformuleringarna som är lätta att komma ihåg och möjliga för alla medarbetare att använda i det dagliga arbetet

Varumärkesarkitektur.
Ett företag kan välja olika angreppssätt mot marknaden– Branded House, House of Brands eller hybridvariant. Hur många olika varumärken som är optimalt i en varumärkesportfölj hjälper vi er att kartlägga.
Vi utgår från varje varumärkes potential analyserat utifrån framtida tillväxtambitioner inom relevant kategori och varumärkets roll på marknaden och relation till övriga varumärken i portföljen.

 

Intern förankring.

Den stora utmaningen med varumärkesarbetet är att få chefer och medarbetare att ta till sig och försvara strategin och använda den konsekvent och uthålligt som kompasskurs– både internt och externt. Oavsett om ni har en helt ny eller tidigare framtagen varumärkesplattform kan vi hjälpa er att skapa engagemang bland medarbetare och chefer, exempelvis genom workshops, löpande coaching och inspirationsföreläsningar. Resultatet blir att strategin får fäste i kulturen och att attityder/värderingar bidrar till att företaget når sina mål samtidigt som varumärkets konkurrenskraft stärks.

Strategisk kommunikation.

Strategisk  kommunikations uppgift är att verka för att organisationen/företagets strategiska mål uppfylls. Ur ett varumärkesperspektiv handlar det om att både bygga och förvalta varumärkets positionering på marknaden och förstå vad som ligger bakom människors beteenden.

Strategisk kommunikation omfattar bland annat extern och intern målgruppsanalys, övergripande budskap, tidplaner, val av kommunikationskanal och andra förutsättningar för både kontinuerliga kommunikationsinsatser och mer tillfälliga informations- eller reklamkampanjer. Strategisk kommunikation är en ledarskapsfråga vilket innebär att den måste hanteras i nära samarbete mellan kommunikationsans-variga och den högsta verkställande ledningen.

Sammanfattningsvis kan man säga att strategisk kommunikation är ett verktyg för att hjälpa organisationen/företaget att nå sina överipande mål. Det kan låta stort och svårt men vi hjälper er att göra det enkelt genom vår långa erfarenhet, effektiva verktyg och coachande arbetssätt. Resultatet blir att en mer enhetlig, sammanhållen och konsekvent “röst”, vilket ökar trovärdigheten och stärker varumärkets konkurrenskraft.

Namngenerering.
Namnet är den mest långlivade delen av ett varumärke. Att skapa ett unikt och registrerbart namn är ett hantverk som kräver sin expertis. Vi hjälper er snabbt igenom namnprocessen i utvecklandet av ett unikt, profilstarkt och skyddat varumärkesnamn.
Grafisk form och visuell kommunikation.

Den önskade bilden och associationerna till ert varumärke kommunicerar tydligt av bland annat varumärkets visuella identitet. Är den i samklang med varumärkesstrategin, är den attraktiv för dagens målgrupper, hjälper den till att bygga er önskade image? Vi hjälper er att ta fram grafisk form, visuell identitet och kommunikationför varumärkets alla kontaktytor, både fysiskt och digitalt.

Chef och ledarstöd.

Chef och ledarrollen är en utsatt position med höga förväntningar från många parter inte minst när det gäller kunskap och erfarenhet inom varumärkesutveckling. Ofta känner sig chefer ensamma med komplexa och svåra frågor som inte alltid lämpar sig att hantera i den egna arbetsgruppen eller med någon i den egna organisationen. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom:

 1. Chefsrådgivning
 2. Coaching av ledningsgrupp
 3. Utbildning– och inspirationsföreläsningar

Exempel på ämnen vi föreläser om:

 • Varumärkesorienterat ledarskap
 • Målstyrd varumärkesutveckling
 • Varumärkets visuella kapital
 • Corporate Identity– hur man får insidan att hänga i hop med utsidan
 • Varumärke och marknadsföring för nya företagare