Den digitala transformationen inom utbildning blir alltmer påtaglig. På kort tid har nya undervisningsformer och studiebeteenden etablerats. I linje med denna utveckling har Studentlitteratur lanserat en ny digital studieplattform med namnet Studora.

På den nya studieplattformen kan studenterna läsa kurslitteratur digitalt, göra digitala anteckningar i och utanför e-boken, skapa egna inlärningskort och förstärka inlärningen genom bland annat kapitelsammanfattningar, poddar och filmer. Vid lanseringen erbjuds drygt 200 e-böcker och 6 kurspaket lämpade för företagsekonomi, nationalekonomi och sjuksköterskeprogrammet. Studora kommer successivt att utökas med fler böcker och fler kurspaket inom fler ämnen.

Innovaforms uppdrag har omfattat identitet, strategi, positionering och strategisk kommunikation för det nya varumärket. Ordvarumärket Studora är skapat av Innovaform och kommer av svenskans studera och det antika Greklands benämning för rum eller torg, agora, utifrån tanken att studentens material finns tillgängligt på en och samma plats.