Precis som din personliga identitet gör dig unik så är det företagets identitet som särskiljer företaget på marknaden. En sammanhållen identitet är grundbulten för vi- känslan och kommunikationskraften och möjligheterna att målinrikta budskap och bli ihågkommen som ett trovärdigt och relevant varumärke.

Varumärkesidentitet omfattar alla element som ett företag skapar i syfte att bygga önskad image på marknaden. En stor del av dessa är visuella: färg, formgivning, bemötande, kommunikation i tal och skrift etc.
Varumärkets identitet bör hanteras av högsta ledning och bli en röd tråd genom hela organisationen så att alla levererar de rätta värdena.

TIPS: Låt ”varumärkesidentiteten” få huvudrollen på nästa styrelse och ledningsmöte.

Checklista:
– Har vi helhetssyn. Ser vi det stora– vårt syfte/vision, i det lilla?
– Speglar marknadsaktiviteterna varumärkets syfte/vision?
– Stämmer den visuella identiteten med hur vi vill uppfattas som varumärke?
– Är vi internt överens om vad kunden ska tänka/känna om vårt varumärke?
– Har vi en inspirerande Brand Story? Finns den med i våra kunders konversationer?
– Har vi en kultur som skapar tillhörighet och sammanhang med vårt syfte, dit människor längtar?

Jag önskar er en underbar dag

Bo Melin, Senior Corporate Brand Strategist & Advisor.