Erbjudande

Här kan du läsa om våra tjänster, våra specialistområden och hur vi kan hjälpa er att bygga ett starkt varumärke.

#1 Varumärkesplattform. En praktiskt användbar varumärkesplattform sammanfattar varumärkets önskade innehåll och ger er vägledning i kommunikationen med omvärlden. Några viktiga beståndsdelar är affärsidé, mission, vision, varumärkeslöfte och positionering.

Vi inleder arbetet med en analys av nuläget genom exempelvis intervjuer och enkäter. Varumärkesplattformen tar vi fram i nära samarbete med er, bland annat genom gemensamma workshops.

Det färdiga resultatet är ett kort och koncist dokument. Nyckelformuleringarna ska vara lätta att komma ihåg och möjliga för alla medarbetare att använda i det dagliga arbetet.

# 2 Intern förankring. Den stora utmaningen med varumärkesarbetet ligger ofta i att få chefer och medarbetare att ta till sig och använda budskapen konsekvent och med stor uthållighet – både internt och externt.

Vi vill att alla anställda ska se sig själva som ambassadörer för varumärket. Därför rekommenderar vi att medarbetarna i största möjliga utsträckning blir delaktiga i varumärkesarbetet.

Oavsett om ni har en helt ny eller tidigare framtagen varumärkesplattform kan vi hjälpa er att skapa engagemang bland medarbetare och chefer, exempelvis genom workshops och budskapsträningar.

#3 Second opinion workshop
Har du byggstenarna i din varumärkesstrategi redan klar, testar vi den genom vår ”Stresstest”. Ni träffar vårt Advisory Board under en intensiv dag av utvärdering och ifrågasättande vrider och vänder vi tillsammans på vision, affärsidé, positionering, kundlöfte, kärnvärden mm för att finslipa formuleringar och innebörder.

#4 Namn och varumärkesportfölj
Namnet är den mest långlivade delen av ett varumärke. Att skapa ett unikt och registrerbart namn är ett hantverk som kräver sin expertis. Innovaform har mycket lång erfarenhet av att skapa namn och varumärkesportföljer. Vi hjälper er snabbt igenom hela namnprocessen i utvecklandet av ett unikt, profilstarkt och skyddat varumärkesnamn med domän. Arbetet inleds med en analys och planeringsprocess där vi tillsammans formulera kraven på det nya namnet. Vi arbetar sedan i en integrerad, målstyrd kreativ process, med erfarna namnkreatörer och varumärkesjurist. Vi granskar och genomför varumärkesansökningar. En registrering av varumärket är viktigt, det skyddar från konkurrerande intrång i era rättigheter – och att ni själva inte gör intrång och därmed riskerar förlora varumärket.

#5 Visuell identitet
Den önskade bilden och associationerna till ert varumärke signaleras tydligt av bland annat varumärkets visuella identitet. Är den i samklang med varumärkesstrategin, är den attraktiv för dagens målgrupper, hjälper den till att bygga er önskade image? Vi utvärderar er befintliga identitet och föreslår och genomför de förändringar som tar sig i uttryck i alla varumärkets kontaktytor, både fysiskt och digitalt.

#6 Extern och intern kommunikation När en ny varumärkesplattform finns på plats och är förankrad hjälper vi er att stärka eller förflytta varumärket genom att arbeta med intern och extern kommunikation. Vi kan också hjälpa er att praktiskt börja använda en befintlig plattform.

Gemensamt för alla våra tjänster är att de resulterar i att vi  gör en handlingsplan som innehåller konkreta åtgärder och aktiviteter. Vi gör planen enligt upplägget ”vem gör vad och när?”.

För mer information om upplägg kontakta Bo Melin +46(0)705445595 eller mail: Bo.Melin@innovaform.se