Är ni eniga internt om vilket löfte varumärket ska leverera?

När man ser på sin verksamhet ur ett strikt varumärkesperspektiv spelar det i princip ingen roll vilken typ av företag eller bransch man är i, eller vilken typ av kommunikationskanaler man väljer.

Det handlar om att skapa relationer med människor, och relationsbyggande är ett av varumärkes största utmaning. Detta gäller oavsett om ditt varumärkes primära målgruppsfokus är internt eller externt. Allra helst är det både och, hela tiden. Ur ett varumärkesperspektiv bör vi därför tala om Brand to People snarare än något annat.

Den största utmaningen, som också är en ödesfråga för ett varumärke, är att leverera på sitt löfte. Och det spelar ingen roll när, var eller i vilken kanal som leveransen sker. För de flesta varumärken och verksamheter finns ett glapp mellan vad man säger att man är och hur man agerar. Detta glapp måste vara minimalt – det är helt avgörande att glappet inte är för stort så att varumärket inte uppfattas som falskt. Ett varumärke måste infria sitt löfte varje dag, i alla möten med sin målgrupp.

I många branscher är det medarbetarna som i praktiken uppfyller varumärkeslöftet i kontakten med kunderna. Därför är det helt avgörande att innehållet i er varumärkesplattform är begripligt för medarbetarna och att de förstår innebörden i varumärkeslöftet.

Checklista
Här följer 5 ödesfrågor som varje företagsledare bör ha koll på om man vill leverera på varumärkeslöftet:
✅Är ni helt eniga i er ledning om hur ni ska förhålla er till ert varumärke och vad det ska stå för?
✅Har ni en genuin samsyn om vad som står i er varumärkesstrategi eller vad varumärkesplattformen egentligen innebär i praktiken?
✅Har ni en bred och tydlig samsyn kring hur ni ska använda ert varumärke i er interna och externa kommunikation?
✅Är ni trygga i att ni levererar på era varumärkeslöften i de kanaler som ni valt att kommunicera i?
✅Vilket är ert varumärkeslöfte?

Om du känner att du inte har koll på dessa frågor – hör av dig till oss. Det är för att klara ut sådana frågor i din verksamhet som vi finns till.

Vi erbjuder rådgivning, resultatdrivna workshops med målet att skapa samsyn och ett gemensamt angreppssätt på ett varumärke.

En sådan enighet kommer att öka sannolikheten för att ni ska kunna uppfylla varumärkeslöftet och därmed stärka konkurrenskraften och öka kundlojaliteten.