Har du upplevt en säljare som säljer in företaget på ett sätt som inte stämmer med din upplevelse av varumärket? Har du upplevt ett företags marknadskommunikation som inte stämmer med din upplevelse av varumärket? Har du upplevt ett företags ledarskap som inte lockar fram ”ditt bästa jag” som en god varumärkesambassadör? Känner du igen problemet? Orsaken kan bero på okunskap om ”Corporate Identity” betydelse. Ett ämne som Styrelsen, Vd/ledning och medarbetare bör lära sig förstå innebörden av. ”Corporate Identity” översatt betyder ”en gemensam identitet”– det som kommer från insida och märks på utsidan. Alla företag och verksamheter bygger en identitet, medvetet eller omedvetet. I identiteten finns kommunikationskraft att kunna målinrikta budskap och bli ihågkommen.

I identiteten finns varumärkets personlighet, det som skapar vi-känsla och påverkar möjligheterna att rekrytera rätt medarbetare och kunder. Vi önskar att företagsledare blir mer medvetna om identitetsprocessens betydelse för företagets affärs– och varumärkesutveckling. Tips: Lär dig om ”Corporate Identity”– hur identitet skapas på alla nivåer i företaget, från personliga planet till produkter och kommunikation. Resultatet blir ditt varumärke! Innovaform har utvecklat en styr- och kontrollmetod för identitetsutvecklingen ”Corporate Identity Controller”. Metoden hjälper företagsledare att på ett enkelt vis att styra och kontrollera varumärkens olika delidentiteter så de bildar varumärkets önskade image. Metoden ingår som ett naturligt element när vi tar fram varumärkesstrategier och plattformar för våra kunder. Metoden kan också erbjudas separat som en utbildnings till företagets Styrelse, Vd och ledningsgrupp.

Är du intresserad och vill veta mer är du välkommen att  höra av dig till Bo Melin bo.melin@innovaform.se