Låt oss prata om hur vi kan hjälpa till så ditt varumärket arbetar för dig.

Kraven på kommunikation ökar i kris, ledarskapets sätt på prov. Coronaeffekten gör att vi måste skapa tillväxt och kommunikation med mindre budgetar än tidigare. Vi måste ställa om, omorganisering krävs, inte minst inom marknad och försäljning. Det har aldrig varit viktigare än nu att ha en handlingsplan på plats.

Hur kommer kundens beteende förändras?
Corona skapar nya kundbeteende som påverkar företagets affärsstrategi. Oavsett du omstrukturerar eller försöker utnyttja möjligheter som finns i den ekonomiska nedgångens måste varumärket vara kärnan i allt du gör. Att skifta affärsprioriteringar kan innebära att du behöver finjustera din varumärkesplattform och se över hur du får den att leva i hela din organisation för att mer effekt uppfylla dina affärsmål.

För de företag som är beredda att agera kan vi ge ditt team nya perspektiv genom varumärkesledda innovationsworkshops som leder fram till ny affärsidéer. Resultatet blir en handlingsplan som är byggd för din organisation och som hänger ihop med varumärket.

Varumärkets verbala identitet talar med kraft.
Företagets anställda står inför omvälvande utmaningar och osäkerhet nu. Många arbetar under press och ska leverera under ovanliga omständigheter. Medarbetare i ledarposition måste känna sig säkra och kunna svara med empati och intelligens. Är man inte förbered kan varumärkets förtroende skadas.
Vi hjälper dig att skapa vinnande kommunikation genom en tvärkanalstrategi som fungerar oavsett dina kunder söker information, partners behöver försäkran eller dina medarbetare tydlighet. Vi utgår från identitet/värdegrund och affärsprioriteringar och skräddarsyr en innehållsplan för relevanta kanaler, interna eller externa.

Låt oss prata om hur vi kan göra så ditt varumärke arbetar för dig.

Kontakta: Bo Melin, 0705 – 445595. bo.melin@innovaform.se