Krönika skriven av Innovaforms Vd Bo Melin.

Vi lever i en vilsen värld, trygga strukturer och system omformeras till något vi har svårt att överblicka konsekvenserna av. Att leda sig själv i detta är utmanande nog, att leda andra kräver ansvarsfullt och hållbart ledarskap. Ledarskapets historia är fyllt medreflektioner och visdom som är raka motsatser till alla snabba tips och nya ledarskapstrender som vi dagligen översköljs av.

Min vän och kollega Annika Dopping har intervjuat ledare som Bill Clinton, Dalai Lama, Ingvar Kamprad och inte minst indianhövdingen Oren Lyons, amerikansk professor och representant för Nordamerikas ursprungsbefolkningIrokesindianerna.

Irokesindianernas beskrivning av en god ledare är inte den som har makten högst upp i en hierarki, utan “den som har lång vision och kan förutse långsiktiga konsekvenser av fattade beslut”. Ett beslut som enbart gynnar den egen generationen är alldeles för kortsiktig och hänsynslöshet gentemot naturen eller sämre lottade. Ett hållbart beslut måste utgå utifrån den sjunde generationens välbefinnande, annars är det ledarens ansvar att säga nej.

Oren Lyonsberättade hur han som ung frågat sin legendariska farbror Chief Shenandoah
hur det var möjligt att de som folk överlevt alla de avskyvärda övergrepp och utrotningsförsök de utsatts för – masslakt av bufflar, smittspridning, tvångsinternat för barnen, sexuella övergrepp, förbud att utöva sin kultur…?

Farbroderns svar var kort och kärnfullt: “Vi har haft goda ledare”.
Han funderade och frågade: “Och hur har vi kunnat ha goda ledare?”
Och fick till svar: “Vi har haft goda instruktioner” som alla i stammen var väl förtrogna med och som vävdes in i spännande berättelser som engagerade och byggde vår kultur.

I slutet av intervjun gav OrenLyons två levnadsregler att följa:
”Uttryck tacksamhet för alla livgivande krafter som gör jorden vacker och livet rikt”.
”Njut av livet”.

Irokesindianernas ledarskap och kultur bygger på att det bara finns en uppsättning lagar att följa vilka inte är förhandlingsbara – naturlagarna. Utmanar man dessa kommer det att stå mänskligheten dyrt. Naturen visar ingen barmhärtighet.

Motsatsen till hållbart är ohållbart. Tänk på det du som har ambitionen att vara en god ledare.