Semesterreflektioner för alla chefer som vill bygga starka varumärken.
Varje vecka får vi minst två typer av frågor från chefer och ledare:
– Hur kan vi få våra medarbetare att bättre leverera på företagets affärs och varumärkesmål?
– Hur kan vårt varumärke blir mer relevanta för våra kunder?

Svaret är enkelt ”It’s all about Brand IdentityFöretags och varumärkens identitet och dess värde som affärsresurs får aldrig underskattas. Inte minst som i dagsläget när affärsmodeller snabbt blir olönsamma på grund av omvärldsfaktorer som påverkar produkter eller tjänster konkurrensförmåga. Behovet av en tydlig identitet är odiskutabelt–  vet man inte vad man är, vad man står för och hur man vill uppfattas är det svår att veta vilka åtgärder som ska sättas in.

Om du har funderingar på hur man bygger ett starkt varumärke ställ dig då följande frågor:
– Vilket värde tillför vi våra kunder som särskiljer oss från våra konkurrenter?
– Hjälper den företagskultur vi har i dag oss att nå våra affärsmål?
– Är vår vision begriplig, motiverande och stämmer den med vår värdegrund?
– Stämmer vår visuella identitet/kommunikation överens med hur vi vill uppfattas?

Vi vet att det inte är helt enkelt att navigera rätt i dessa frågeställningar, ibland behöver man någon opartisk att bolla sina tankarna med, någon som har lång erfarenhet av identitet- och varumärkesstyrning. Tveka då inte att höra av dig till oss.

Tills vi hörs önskar vi en trevlig sommar