Sedan starten 2003 har Företagsstyrning Väst erbjudit kvalificerade managementtjänster till ägare, styrelse och företagsledning som vill skapa lönsam tillväxt. Efterfrågan på företagets tjänster har ökat markant vilket gjort att man beslutat att växla upp i antalet medarbetare och erbjudande.

I samband med detta beslut blev det naturligt att också se över företagets identitet, varumärke och visuella kommunikation.
Uppdraget startades med en omvärldsanalys, intervjuer med medarbetare och kunder där vi sökte svar på frågeställningarna; vad står vi som företag för, vilka värden tillför vi våra kunder och vad särskiljer oss från våra konkurrenter?

Snabbt kom vi fram till att Företagsstyrning som ordvarumärke var generiskt och inte speciellt särskiljande och att de värderingar och arbetssätt som företagets medarbetare personifierade var mycket tongivande och samtidigt uppskattade av företagets kunder.

Genom att sätta ord på företagets värdegrund och specifika arbetssätt– ”Hjärta, hjärna och lite jädrar anacka” (synonym till anamma), blev det också helt naturligt att byta namn från Företagsstyrning Väst till Anacka – Målstyrd affärsutveckling. Lanseringen av det nya varumärket gjordes den 15 sept 2017. Resultatet kan ses på www.anacka.se
Innovaforms uppdrag omfattade följande:
– Omvärldsanalys
– Värdegrund, vision, affärsidé
– Varumärkespositionering
– Namnframtagning
– Visuell identitet och kommunikation: grafisk profil ny hemsida mm.