Fyra frågor varje företagsledare med ambitionen att bygga ett starkt varumärke bör ställa sig inför det nya året.

Nytt år innebär nya möjligheter. Hög tid att reflekterar och försöka analysera vad som hänt och vad som ska ske under 2018. Trendspaningar och tips duggar tätt i social medier i dessa tider samtidigt som det är blir allt svårare att verkligen förstå innebörden i det som kan hända och än mindre hur det kommer att påverka företag och varumärke.

Den digitala trenden är knappast ny. På tolv år har världen förvandlats från analog till digital, från uppkopplad till social, och från stationär till mobil. Vad kommer då digitaliseringen att göra under ytterligare ett decennium? Kommer värden ens att gå att känna igen för någon från början av milleniet?
Enligt en undersökning bland företagsledare i Norden tror de flesta att de med nuvarande strategier och affärsmodeller, klarar sig i maximalt fyra år innan de behöver ta radikalt nya grepp. Nedräkningen har redan startat. Hur ser det då ut för företagen idag – har de börjat på den transformation som de själva anser är nödvändig för att överhuvudtaget överleva?

Att IT är en centralt affärsstrategisk fråga för de flesta verksamheter är ingen överdrift. Gränsen mellan vad som görs av en människa och vad som görs av en maskin blir allt suddigare och svårare att greppa. Tecken på en sådan transformation ser vi till exempel i form av automatiserad kundtjänst som blir alltmer sofistikerad och svårare att skilja från en människa. När blir det en hygienfaktor att vara helt digitalt integrerad? Och hur påverkar det varumärkets konkurrenskraft?

I en allt mer digital och konkurrensutsatt värld där alla företags tjänster och produkter uppfattas som likvärda är det nästan omöjligt att vara unik. Det enda som gör ett företag unikt och som inte går att kopiera är medarbetarnas attityd och företagskulturen.

 

Att se och förstå det som sker och hur det påverkar är avgörande kunskap för att behålla företags och varumärkets konkurrenskraft.

Samtidigt vet vi att förändring är både ansträngande och obekvämt vilket gör att vi många gånger väljer att stanna kvar i trygghetszonen. Om inte medarbetarna förstår varför förändring är nödvändigt, känner sig inspirerade och motiverade, så blir det ingen hållbar utveckling.

Utan en för medarbetarna begriplig och motiverande vision dör engagemanget. Visionen är grundförutsättningen för all strategisk hållbar utveckling. Avsaknaden av en motiverande vision gör att 70% av alla strategier misslyckas eller går en långsam död tillmötes i företagskulturen.

Här kommer fyra frågor varje företagsledare med ambitionen att bygga ett starkt varumärke bör ställa sig:

– Vad står vi som företag för, vilka värden tillför vi våra kunder och vad särskiljer oss från våra konkurrenter?

– Har vi en vision som är tillräckligt tydlig och begriplig för medarbetarna och fungerar som ledstjärna, beskriver vägen och berättar vad vi ska åstadkomma tillsammans?

– Har vi en företagskultur som bygger på rätt värderingar och skapar motivation och vi-känsla hos medarbetarna?

– Stämmer vår visuella kommunikation överens med hur vi vill att våra kunder ska uppfatta oss?

Om du känner att du inte har tydliga svar på dessa frågor, tveka då inte att höra av dig. Det är för att besvara sådana frågor som vi finns till.

Gott Nytt 2018 önskar vännerna på Innovaform

Vi är en specialiserad samarbetspartner till chefer och företagsledningar som vill dela vår expertis, 
erfarenhet och nytänkande inom varumärkesutveckling. Alltid baserat på omvärldens preferenser och mänskligt beteende.